आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे!

प्रमाणपत्रे

आयएसओ प्रमाणपत्रे

शीर्षक

स्वरूप

आकार

शेवटचा बदल

BV-EN.pdf द्वारे आयएसओ प्रमाणपत्र

पीडीएफ

1531 केबी

1/3/2021

एसजीएस-एएनपीडीएफ द्वारा आयएसओ प्रमाणपत्र

पीडीएफ

1516kb

1/3/2021

सीई प्रमाणपत्रे

शीर्षक

स्वरूप

आकार

शेवटचा बदल

सीई -2 बीईके मालिका वॉटर रिंग व्हॅक्यूम पंप.पीडीएफ

पीडीएफ

694 केबी

1/3/2021

सीई-केक्यूडीपी (क्यू) मालिका लाइट-ड्यूटी अनुलंब मल्टी-स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स.पीडीएफ

पीडीएफ

693 केबी

1/3/2021

सीई-केक्यूएसएन मालिका सिंगल-स्टेज डबल-सक्शन पंप.पीडीएफ

पीडीएफ

700 केबी

1/3/2021

सीई-केक्यूडब्ल्यू सीरीज क्षैतिज सिंगल-स्टेज सिंगल-सक्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप.पीडीएफ

पीडीएफ

694 केबी

1/3/2021

सीई-डब्ल्यूक्यू मालिका सबमर्सिबल सीवेज पंप.पीडीएफ

पीडीएफ

400 केबी

1/3/2021

सीई-डब्ल्यूक्यू वायटी सीरिज इंटेलिजेंट इंटिग्रेशन प्रीफेब्रिकेटेड पंपिंग स्टेशन.पीडीएफ

पीडीएफ

685 केबी

1/3/2021

सीई-झेड (एच) क्यू मालिका सबमर्सिबल एक्सियल फ्लो (मिश्रित प्रवाह) पंप्स.पीडीएफ

पीडीएफ

41 केबी

1/3/2021